Software » Turizam

Turizam je jedna od najmasovnijih društveno-ekonomskih pojava današnjice. Prema Hrvatskoj enciklopediji turizam je „ukupnost odnosa i pojava koji proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako je takvo putovanje poduzeto radi odmora i uživanja te se njime ne zasniva stalno prebivalište i ne poduzima se neka gospodarska djelatnost; gospodarska djelatnost koja obuhvaća turistička kretanja i sve odnose koji proizlaze iz takvih kretanja.“

Turizam kao gospodarska djelatnost sudjeluje u značajnom dijelu društvenog proizvoda (preko 20%) naše zemlje i analogno tome postoji veliki broj poslovnih subjekta koji pružaju usluge turistima. Tako imamo poslovne subjekte koji pružaju usluge noćenja i prehrane (hoteli), usluge prehrane (restorani) , usluge prodaje napitaka (kafići). Za njihovo kvalitetnije poslovanje, između ostalog, potrebna su suvremena informatička rješenja: tehnička oprema (računala, elektroničke kase, ručni terminali) te odgovarajući softver.

Tetrada d.o.o. prateći potrebe turističkih tvrtki za informatičkim rješenjima, koristeći nasuvremenije alate te u suradnj s turističkim subjektima izradila je software prilagođen potrebama za praćenje i unapređenje poslovanja u turizmu. Posebno smo izradili software za recepciju (hotele, pansione, kampove), za ugostiteljske objekte (restorane, barove, kafiće) i za turističke zajednice.