Modul Veleprodaja

Program za veleprodaju je namijenjen svim vrstama prodaje na veliko bez obzira da li se radi o skladištima građevinskog materijala, namještaja, odjeće ili neke slične djelatnosti.

Modul Veleprodaja omogućava vođenje svih transakcija robom i uslugama, vođenje stanja zaliha, zaprimanje narudžbi kupaca, procese praćenja dobavljača, prodaje i distribucije, automatska knjiženja u financijsko knjigovodstvo i sve ostalo potrebno za vođenje malog ili velikog veleprodajnog skladišta. Naš program za veleprodaju se može prilagoditi načinu rada određenog korisnika, bilo da se radi o veleprodaji građevnog materijala, računalne opreme, veleprodaji namještaja ili neke druge vrste djelatnosti. Aplikacija za veleprodaju je rezultat 25 godine iskustva i rada na ovom polju, bazirana na pouzdanoj Microsoft SQL Server bazi što garantira brz i siguran pristup podacima. Program omogućava povezanost i praćenje dislociranih veleprodajnih skladišta te povezivanje svih dijelova poduzeća u jednu cjelinu.

U programu za veleprodaju skladište se vodi automatski na osnovu upisanih ulaznih dokumenata, otpremnica i ostalih skladišnih dokumenata. U svakom trenutku je moguće imati uvid u stanje svakog artikla na skladištu te jednostavno izraditi inventurni popis artikala. Jednostavno su dostupne i skladišne kartice na kojima možete pratiti kronologiju tijeka nabave i prodaje artikala. Svi ulazni i izlazni veleprodajni dokumenti se mogu kopirati što znatno ubrzava rad u pojedinim slučajevima. Zaprimanje robe se odvija putem ulaznih dokumenta u kojima je dovoljno upisati samo nekoliko osnovnih podataka o svakom artiklu dok sva ostale izračune aplikacija za veleprodaju radi automatski. Uz svaku ulaznu kalkulaciju možete unijeti razne vrste troškova uz automatsku raspodjelu na pojedine artikle u kalkulaciji. Račun za sve prodane artikle se izrađuje vrlo jednostavno, za sve prodane proizvode, ali i za pružene usluge. Izgled računa je moguće u potpunosti podešavati unutar programa Vašim zahtjevima i načinu poslovanja. Program Vam omogućava jednostavan unos ponuda te automatsku izradu računa iz tih istih ponuda.

Pregled osnovnih karakteristika

 • Zaprimanje robe i izrada kalkulacija, tuzemnih i inozemnih.
 • Roba se razdužuje sa skladišta veleprodaje izdatnicom (razdužuje se skladište, bez stvaranja porezne obveze i prihoda), međuskladišnicom (služi sa premještanje robe sa skladišta) te računom koji se knjiži u knjigu IRA, glavnu knjigu i evidenciju saldakonta.
 • Izrada inventurne liste, izračun viška/manjka i tiskanje obračuna popisa.
 • Izrada zapisnika o kalu.
 • Izrada ponuda iz kojih se klikom miša kreira račun ili rezervacija robe.
 • Rezervacija robe: ne umanjuje stanje na veleprodajnom skladištu ali se uvidom u stanje može ustanoviti količina rezerviranih i slobodnih artikala.
 • Planiranje narudžbi sa detaljnim prikazom obrtaja robe i prijedlogom narudžbe.
 • Definiranje cjenika po skladištima, akcijskih cjenika kao i definiranje posebnih cjenika po kupcima.
 • Tisak naljepnica, mogućnost izrade više vlastitih predložaka po kojima se tiskaju naljepnice.
 • Veleprodaja iz maloprodajnog skladišta (veza sa modulom cPIS Maloprodaja).
 • Povratna naknada za ambalažu.
 • Klasifikacija artikala po grupama.
 • Definiranje mjesta isporuke po kupcima.

Napredne mogućnosti modula Veleprodaja

 • Uvid u veleprodajno stanje zaliha po serijskim i LOT brojevima.
 • Prodaja robe koje nema na veleprodajnom skladištu, ovisno o dozvolama postavljenima za skladište / operatera.
 • Mogućnost dodijeljivanja privitaka (PDF, Word, Excel dokumenti, slike ...) svakom veleprodajnom dokumentu.
 • Mogućnost jednostavne izrade vlastitih izvještaja.
 • Kreiranje dodatnih atributa (npr. boja artikla, razni statusi) vezanih uz svaki šifarnik koji se kasnije mogu koristiti u izvještajima.
 • Slanje dokumenata e-mailom.
 • uvođenje EDI sustava (elektronska razmjena dokumenata) po narudžbi
 • Upotreba barkod čitača kod unosa dokumenata i inventurne liste.
 • Određivanje limita za kupce čime se vrši kontrola dospjelih i premašenih dugovanja što osigurava da se blokiraju platno neodgovorni kupci.
 • Mogućnost povezivanja sa ručnim terminalima, vagama, mobilnim uređajima.
 • Automatsko razduživanje skladišta repromaterijala (po normativu).

Zašto kupiti cPis program za veleprodaju

 • Obuka i naknadna pomoć u radu uključena u mjesečnu cijenu.
 • Stabilan, vrlo brz i pouzdan program za veleprodaju.
 • Baziran na robusnoj i provjerenoj Microsoft tehnologiji.
 • Jednostavna integracija i nadogradnja aplikacije sa ostalim cPIS modulima.
 • Mogućnost integracije sa cPIS WebShop modulom (internet trgovina).
 • Mogućnost nadogradnje programa po želji korisnika kao i povezivanja sa vanjskim uređajima.

Tehničke karakteristike cPIS programa za veleprodaju

 • Neograničen broj veleprodajnih skladišta, artikala i dokumenata.
 • Neograničen broj korisnika i računala u mreži.
 • Program je prilagodljiv i redovito se nadopunjava novim zakonskim promjenama i stalnim poboljšanjima na zahtjev korisnika.
 • Mogućnost prilagodbe izvještaja, skidanje/dodavanje kolone, podešavanje veličine ekrana/fonta na raznim formama za unos.

Sigurnosne karakteristike cPIS aplikacije za veleprodaju

 • Svakom operateru se dodjeljuju ovlaštenja za rad sa pojedinim dijelovima programa, od zabrane pristupa do zabrane brisanja/izmjene podataka.
 • Mogućnost zabrane unosa/promjene/brisanja dokumenata starijih od nekog datuma.
 • Za sigurnost podataka se brine Microsoft SQL Server 2016 baza sposobna bez problema obraditi i više desetaka tisuća transakcija dnevno.
 • Backup podataka se vrši automatski i pohranjuje se na našem serveru.

Popis nekih osnovnih izvještaja

Svi izvještaji se mogu dodatno podešavati, te exportirati u Excel i PDF format.

 • Stanje po artiklima
 • Stanje po grupama artikala
 • Stanje po proizvođačima
 • Kartice artikala
 • Dnevnik robnog knjigovodstva
 • Pregled izlaznih dokumenata u veleprodajnom skladištu
 • Pregled ulaznih dokumenata u veleprodajnom skladištu
 • Rekapitulacija ulaza i izlaza robe u veleprodajnom skladištu
 • Rekapitulacija izlaza robe u veleprodajnom skladištu
 • Rekapitulacija izlaza robe po grupama artikala
 • Rekapitulacija izlaza robe po mjestu troška
 • Rekapitulacija prometa po grupama
 • Rekapitulacija ulaza robe u veleprodajnom skladištu
 • Rekapitulacija ulaza robe po mjestu troška
 • Rekapitulacija ulaza robe po grupi artikla
 • Pregled rabata
 • Kontrola vezanog financijskog dokumenta
 • Rekapitulacija dokumenata veleprodaje
 • Pregled neproknjiženih dokumenata veleprodaje
 • Pregled dokumenata sa neproknjiženim troškovima
 • Rekapitulacija troškova u veleprodajnom skladištu
 • Pregled troškova po dokumentima veleprodaje
 • Pregled dokumenata za koje nije kreirana temeljnica u GK
 • Rekapitulacija izlaznih dokumenata veleprodaje
 • Rekapitulacija ulaznih dokumenata veleprodaje

CJENIK

Start Paket
128 .09 Kn mjesečno
 • ✔  do 600 dokumenata mjesečno
 • ✔  1 skladište veleprodaje
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✖  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
PRO PAKET
512 .36 Kn mjesečno
 • ✔  do 3000 dokumenata mjesečno
 • ✔  do 3 skladište veleprodaje
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
NEO PAKET
896 .63 Kn mjesečno
 • ✔  neograničen broj dokumenata mjesečno
 • ✔  neograničen broj skladišta veleprodaje
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✔  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika