Modul Sitan inventar

Modul Sitan inventar prati nabavku sitnog inventara, količinski i financijski, otpis i revalorizaciju. Ugrađeni analitički izvještajii jasno pokazuju stanje i promet sitnog inventara na zalihi i u upotrebi.

Modul Sitan inventar služi za vođenje evidencije zaliha male vrijednosti (sitniji uredski inventar, alati, mjerni instrumenti, pribor za spremanje i posluživanje hrane, pomagala za rad ...) koje uglavnom jednokratno otpisuju (metoda otpisa 100%) iako to nije nužno. Sitan inventar je podijeljen u 3 vrste: autogume, ambalaža i (ostali) sitan inventar. Prati se njihov put od statusa nabave – pripreme, stavljanja u upotrebu do statusa rashoda. Također je moguća promjena lokacije sitnog inventara, i te promjene se uredno vode u evidenciji promjena. Iako se ubraja u zalihe male vrijednosti to nikako ne znači da je vrijednost sitnog inventara zanemariva. Pravilno evidentiranje sitnog inventara svakako može značajno utjecati na poslovni rezultat poduzeća. Izrađen je niz standardnih izvještaja koji obuhvaćaju analizu svih promjena.

Osnovne mogućnosti programa za Sitan inventar

 • Unos svih podataka potrebnih za vođenje evidencije sitnog inventara.
 • Pojedinačni unos stavaka nabave pojedinog sitnog invetara.
 • Stavljanje u upotrebu, pregled stavaka sitnog inventara u upotrebi, pregled stavaka po djelatniku.
 • Otpis sitnog inventara po stopi 50% i 100%.
 • Automatsko kreiranje nivelacije.
 • Obračun revalorizacije.
 • Poveznica sa modulom Glavna knjiga, automatsko kreiranje temeljnice po prije definiranoj shemi kontiranja.
 • Premještaj sitnog inventara po lokacijama, te vođenje evidencije premještaja.
 • U svakom trenutku je moguće vidjeti količinu određenog sitnog inventara na zalihi i u upotrebi.

Standardni izvještaji podržani u programu Sitan inventar

Svi izvještaji se mogu dodatno podešavati, te exportirati u Excel i PDF datoteku.

 • Kartice sitnog inventara
 • Pregled sitnog inventara
 • Pregled sitnog inventara po mjestu troška
 • Pregled sitnog inventara po grupi
 • Pregled sitnog inventara po lokaciji
 • Rekapitulacija sitnog inventara po mjestu troška
 • Rekapitulacija sitnog inventara po grupi
 • Pregled revalorizacije
 • Popisna lista
 • Obračun popisa
 • Lista viška i manjka
 • Popisna lista
 • Obračun popisa
 • Lista viška i manjka
 • Pregled otpisa
 • Pregled nabave
 • Pregled zaduženog inventara po djelatnicima

Napredne mogućnosti

 • Tisak naljepnica iz predefiniranih predložaka koje korisnik sam kreira ovisno o svojim potrebama. Moguće je podešavati poziciju, broj redova, razmak između redova, veličinu naljepnice, kao i podatke koji se tiskaju na samu naljepnicu.
 • Kreiranje inventure zalihe
 • Kreiranje inventure upotrebe
 • Mogućnost povezivanja sa ručnim terminalima, barkod uređajima.
 • Slanje dokumenata e-mailom.
 • Mogućnost dodjeljivanja privitaka (PDF, Word, Excel dokumenti, slike ...) uz svaki pojedini sitan inventar.
 • Svakom operateru se dodjeljuju ovlaštenja za rad sa pojedinim dijelovima programa, od zabrane pristupa do zabrane brisanja/izmjene podataka.
 • Većina izvještaja se može uređivati: dodavanje / skidanje željenih kolona, promjena fonta , određivanje linije među redovima (vrsta i debljina).

CJENIK

Start Paket
105 .48 Kn mjesečno
 • ✔  do 50 şlogova
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✖  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
PRO PAKET
263 .70 Kn mjesečno
 • ✔  do 400 slogova
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
NEO PAKET
474 .66 Kn mjesečno
 • ✔  neograničen broj slogova
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✔  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika