Modul Putni nalozi i loko vožnja

Obračun putnih naloga i loko vožnje . Program olakšava poduzećima unos podataka, automatski obračun trroškova, ispis te sve potrebne izvještaje vezane uz evidenciju putnih troškova i loko vožnje.

Putni nalozi i loko vožnja su modul poslovnog sustava cPIS u kojem vodite detaljnu evidenciju putnih naloga i loko vožnje. Kao i kod ostalih modula cPIS poslovnog sustava moguće je njegovo samostalno funkcioniranje, neovisno o drugim instaliranim modulima cPIS sustava. Ovaj modul je vezan i na modul Obračun plaća. JOPPD obrazac se kreira iz putnih naloga i loko vožnje koji su obračunati. U aplikaciji je moguće definirati sve neophodne podatke za tuzemna i inozemna službena putovanja kao što su osnovni informacije o putnom nalogu, odobrene akontacije, podatke o ostvarenim domaćim i inozemnim dnevnica, troškovima prijevoza i ostalim proizvoljnim troškovima. Sve potrebne troškove, dnevnice i akontacije je moguće unositi u domaćoj ili bilo kojoj stranoj valuti a program automatski po potrebi izračunava kunsku protuvrijednost po trenutno aktivnom tečaju.

Ugrađeni šifarnici modula Putni nalozi i loko vožnja

Da bi se nalozi jednostavnije i brže unosili, postoji niz šifarnika koji se koriste u unosu

 • Države – definiranje dnevnica po državama, Odredišta / gradovi
 • Lokacije – služi za unos loko vožnje
 • Valute, tečajevi – zbog obračuna dnevnica , putnih i ostalih troškova
 • Prijevozna sredstva – definirani parametri utječu na obračun putnih troškova

Osnovne mogućnosti

 • unos, evidentiranje i ispis putnog naloga. Unose se svi potrebni podaci kao što su datum polaska i povratka, podaci o radniku koji ide na službeni put, odredište, svrha putovanja, vrsta prijevoznog sredstva, akontacija i ostali podaci.
 • točan izračun dnevnica i pretvaranje svih iznosa u kune pomoću aktivne tečajne liste.
 • evidencija djelatnika, obračunatih dnevnica, cijena goriva i relacija, i svih troškova.
 • Obračunati putni nalozi su zaštićeni od naknadnih promjena i brisanja naloga, ali ih ipak po potrebi možete i vratiti u neobračunati status, čime su opet omogućene sve promjene i eventualno brisanje naloga.
 • automatski izračun broja dnevnica (moguća je ručna korekcija ovog podatka).
 • pregled svih ispostavljenih i obračunatih naloga.
 • unos, evidentiranje i ispis podataka o loko vožnji.
 • kreiranje JOPPD obrasca iz unesenih podataka o putnim nalozima i loko vožnji.
 • U izvještajima su pregled putnih naloga i loko vožnje po više uvjeta: po djelatnicima, za određeni period, po odredištu, po datumu obračuna i sl.

CJENIK

Start Paket
45 .21 Kn mjesečno
 • ✔  do 30 putnih naloga mjesečno
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✖  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
PRO PAKET
135 .63 Kn mjesečno
 • ✔  do 200 putnih naloga mjesečno
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
NEO PAKET
226 .05 Kn mjesečno
 • ✔  neograničen broj putnih naloga mjesečno
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✔  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika