Modul Plaće

Kompletno rješenje za obračun plaća i drugog dohotka. cPIS modul za obračun plaća je jednostavan i fleksibilan te omogućava kontrolu nad svim elementima obračuna. Omogućena je visoka razina prilagodbe raznim vrstama poduzeća i njihovim specifičnostima.

Program za obračun plaća je cjelovito rješenje za obračun plaća djelatnika i obračun honorara (drugi dohodak). Jednostavnim unosom podataka dobiva se baza koja se koristi za daljnji izračun, kao i za izradu izvještaja prema državnim tijelima. Definiranjem šifarnika organizacijskih jedinica, poslova, djelatnika, doprinosa i ostalih, stiču se uvjeti za jednostavan i brz obračun raznih isplata: plaće, drugi dohodak, razne obračuni (otpremnina, jubilarna nagrada, potpore djelatnicima i sl.). Unos odrađenih radnih sati se ručno unosi, a svi korisnici koji imaju modul Kadrovska evidencija i ažuriraju evidenciju prisutnosti, radne sate prenose automatski. cPIS aplikacija Plaće uz to čuva sve podatke o djelatnicima i plaćama na siguran način i prilagođen je potrebama vašeg poduzeća. cPIS program za obračun plaća moguće je brzo i efikasno prilagoditi korisniku bez obzira na veličinu poduzeća te dobiti preglede i izvještaje po raznim kriterijima te pregledne informacije o plaći svakog djelatnika za trenutni obračun ili kroz niz godina za koje se vršio obračun.

Program za obračun plaća omogućava

 • obračun plaće iz bruto ili neto osnovice.
 • obračun autorskih honorara u slučajevima kada angažirate vanjske suradnike da za Vas obave određeno djelo, a da istovremeno nisu Vaši zaposlenici.
 • neograničen broj obračuna po mjesecu.
 • mogućnost kreiranja obračuna izradom vlastitih formula za obračun koje se mogu bazirati na temelju bodova, broj sati, raznih koeficijenata i ostalih parametara koji se koriste kod obračuna plaće.
 • jednostavno vođenje obustava, kredita. U svakom trenutku za svakog radnika moguće je vidjeti stanje obustava, otplaćene kredite i ostatak za plaćanje. Obustave se automatski evidentiraju u obračunu ovisno o definiranim prioritetima.
 • cPIS Modul za obračun plaća omogućava unos proizvoljnog broja vrsta isplata koje sami definiramo prema potrebi.
 • obračun terenskog dodatka, regresa, božićnice
 • mogućnost vođenja neograničenog broja sindikata te automatski obračun članarine sindikata
 • mogućnost obračuna poreza za HRVI
 • konačni obračuna poreza na kraju godine te mogućnost isključivanja djelatnika iz konačnog obračuna
 • izračun osnovice za bolovanje kao i jednostavno kreiranje potrebnih popratnih obrazaca.
 • izrada JOPPD obrasca kao i mogućnost izrade proizvoljnog JOPPD obrasca mimo obračuna plaće
 • izračun satnice za bolovanje kao prosjek plaća.
 • Neto isplate se mogu automatski dijeliti na zaštićeni i nezaštićeni račun.
 • Obračunom plaće se automatski kreiraju svi nalozi za banku (virmani i SEPA datoteka) za sve tipove naloga: doprinosi, porezi i prirezi, obustave, neto isplate.
 • storniranje dijela obračuna plaće
 • obračun otpremnine te ispis potrebnih obrazaca
 • jednostavno kopiranje radnih sati iz prošlog obračuna što znatno ubrzava obračun plaće.
 • posudbe djelatnika po organizacijskim jedinicama
 • obračun i pregled obračunatih akontacija

Izvještaji o obračunu plaća i periodični izvještaji

 • Isplatni listići
 • Rekapitulacija plaće
 • Pregled obustava
 • Rekapitulacija poreza i prireza
 • Specifikacija isplata
 • Rekapitulacija obustava
 • Rekapitulacija članarina sindikata
 • Platna lista
 • Pregled primanja po radniku
 • Pregled bolovanja / naknada po radniku
 • Potvrda o plaći (HZZO)
 • Obrazac NP1 (neisplata plaće)
 • Obrazac NO1 (neisplata otpremnine)
 • Rekapitulacija po obračunima
 • Kartice primanja
 • Obrazac DNR
 • Potvrda o dohotku
 • Obrazac IP
 • JOPPD obrazac
 • Potvrda o plaći (HZZO)
 • Rekapitulacija primanja
 • Popis poslova
 • Pregled unesenih radnih sati
 • Pregled posudbi djelatnika
 • Plaća po djelatnicima

Funkcionalna povezanost modula Plaće sa ostalim dijelovima cPIS aplikacije

Program za obračun plaća je povezan sa ostalim modulima cPIS aplikacije kao što su Kadrovska evidencija, Putni nalozi i loko vožnja te Glavna Knjiga. Promjena u podacima modula za obračun plaće automatski se reflektira kao promjena i u svim ostalim modulima.

Tehničke karakteristike cPIS programa za obračun plaća

 • Neograničen broj djelatnika, vrsta isplate, obračuna plaće i organizacijskih jedinica.
 • Neograničen broj operatera i računala u mreži.
 • Program je prilagodljiv i redovito se nadopunjava novim zakonskim promjenama i stalnim poboljšanjima na zahtjev korisnika.
 • Za sigurnost podataka se brine Microsoft SQL Server 2016 baza sposobna bez problema obraditi i više desetaka tisuća transakcija dnevno.
 • Mogućnost prilagodbe izvještaja, obrazaca, izgleda tiskanih obrazaca potrebama poduzeća.

Zašto kupiti cPis program za obračun plaća

 • Naš program koristi niz malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, od poduzeća sa nekoliko djelatnika do poduzeća koji imaju i preko 400 djelatnika. Više od 30 godina iskustva u ovoj djelatnosti.
 • Pouzdan, robustan i vrlo brz i pouzdan program za obračun plaća baziran na Microsoft SQL Server tehnologiji. Program je usko povezan sa ostalim modulim cPIS sustava iako se može koristiti i kao zasebna aplikacija.
 • Mogućnost dorade aplikacije po želji korisnika.
 • Obuka i podrška u radu su uključeni u mjesečnu cijenu najma.
 • Neograničen broj djelatnika i mjesečnih obračuna plaće.
 • Neograničen broj korisnika i računala u mreži.
 • Program je prilagodljiv i redovito se nadopunjava novim zakonskim promjenama i stalnim poboljšanjima na zahtjev korisnika.
 • Svakom pojedinom operateru možete dodijeliti ovlaštenja za rad sa pojedinim dijelovima aplikacije, od zabrane pristupa do zabrane brisanja/izmjene podataka.
 • Za sigurnost podataka se brine Microsoft SQL Server 2016 baza sposobna bez problema obraditi i više desetaka tisuća transakcija dnevno.
 • Backup podataka se vrši automatski i pohranjuje se na našem serveru.

CJENIK

Start Paket
120 .55 Kn mjesečno
 • ✔  do 10 radnika
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✖  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
PRO PAKET
542 .48 Kn mjesečno
 • ✔  do 50 radnika
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
NEO PAKET
1,205 .50 Kn mjesečno
 • ✔  neograničen broj radnika
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✔  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika