Modul Komunalno

Sve na jednom mjestu: obračuni , zaduženja i evidencija uplata za razne komunalne usluge.

Modul Komunalno obrađuje više tipova komunalnih usluga: odvoz smeća, komunalna naknada, naplata vode, grobne naknade. Vode se osnovni podaci bitni za obračune raznih naknada: objekti i vlasnici, grobna mjesta, vodomjeri. Obračuni pojedinih naknada se mogu obavljati: pojedinačno (jedan objekt), skupno (po zonama, mjestima, ostalim posebnim parametrima prilagođenim Vašim potrebama), jednom ili za više mjeseci.

U Komunalnom modulu se prate uplate po kreiranim zaduženjima (računima) iz obračuna ili ručnom kreiranim fakturama za posebne usluge. Uplate se mogu unositi ručno ili obradom izvoda iz banke (automatska obrada učitavanjem datoteke banke). Obračuni su mogu po želji poništavati ili stornirati osim ako glavni knjigovođa nije zaključio obračunsko razdoblje što onemogućava daljnje knjiženje i time osigurava konzistentnost predanih izvještaja.
Kreirani računi za pravne osobe se mogu poslati kao e-računi. Slanje e-Računa je puno jednostavnije od dosadašnjeg papirnatog slanja računa koje je zahtijevalo više uloženog vremena, a prednost je posebno istaknuta kod poslovnih subjekata bez obzira sudjeluju li u procesu javne nabave.

Većina izvještaja se može uređivati: dodavanje / skidanje željenih kolona, promjena fonta , određivanje linije među redovima (vrsta i debljina). Svi izvještaji se mogu spremiti u PDF ili Excel formatu, te poslati e-mailom.


Evidencija pravnih i fizičkih korisnika usluga

 • Unos svih potrebnih podataka vezanih uz korisnike usluga
 • Mogućnost filtriranja podataka po raznim uvjetima
 • Izrada korisničkih izvještaja iz unesenih podataka o poslovnim partnerima po raznim uvjetima. Mogućnost odabira kolona koje idu u izvještaj.
 • Izvoz podataka u Excel

Evidencija objekata kojima se fakturira

 • Unos svih potrebnih podataka vezanih uz pojedini objekt
 • Mogućnost filtriranja objekta po raznim uvjetima
 • Tisak pripadajuće izjave
 • Definiranje zone odvoza za objekt
 • Mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajući objekt
 • Prikaz pripadajućih posuda koje su vezane uz odabrani objekt
 • Izrada korisničkih izvještaja iz unesenih podataka o objektima po raznim uvjetima. Mogućnost odabira kolona koje idu u izvještaj.
 • Izvoz podataka u Excel

Evidencija posuda i zajedničkih spremnika

 • Unos svih potrebnih podataka za posude i zajedničke spremnike
 • Definiranje cjenika
 • Definiranje koeficijenata i dinamike (broja) odvoza
 • Tisak naloga/zapisnika o postavljanju spremnika/posude
 • Mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajuću posudu
 • Tisak naljepnica
 • Filtriranje i pretraživanje posuda po raznim uvjetima
 • Podrška za čipiranje posuda i prijenos podataka u bazu

Evidencija ugovora sa pravnim subjektima o paušalnom fakturiranju

 • Unos svih potrebnih podataka vezanih uz ugovor. Stavke ugovora se automatski vezuju uz mjesečni račun pravnog subjekta koji se kreira obračunom
 • Mogućnost filtriranja i pretraživanja ugovora po raznim uvjetima
 • Mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajući ugovor

Evidencija narudžbi za izvršenje pojedinačnih usluga

 • Unos svih potrebnih podataka vezanih uz narudžbu
 • Mogućnost filtriranja i pretraživanja podataka po raznim uvjetima
 • Mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajuću narudžbu
 • Iz kreirane narudžbe se naknadno kreira prijevoznica

Evidencija prijevoznica

 • Unos prijevoznica za fizičke i pravne osobe
 • Mogućnost unosa internih prijevoznica
 • Tisak prijevoznice
 • Mogućnost kreiranja prijevoznice iz narudžbe
 • Mogućnost kreiranja računa iz prijevoznice
 • Mogućnost kreiranja računa iz više prijevoznica (grupno fakturiranje)
 • Filtriranje i pretraživanje prijevoznica po raznim uvjetima
 • Mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajuću prijevoznicu

Fakturiranje pojedinačnih usluga

 • Unos pojedinačnih usluga za pravne i fizičke osobe te kreiranje fakture iz odabranih obavljenih usluga
 • Filtriranje podataka po raznim kriterijima
 • Priložite fotografije i dokumente u mapu vezanu uz račun

Evidencija ponuda

 • Unos ponuda za pravne i fizičke osobe
 • Filtriranje i pretraživanje ponuda po raznim kriterijima
 • Tisak ponude / računa izrađenog iz ponude. Mogućnost detaljnog podešavanja izgleda tiskane ponude.
 • Izrada računa za ponude, kao i mogućnost izrade računa iz više ponuda
 • Mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajuću ponudu

Tisak računa, izjava, naljepnica za posude

 • Mogućnost naknadnog tisak pojedinačnih računa za svakog korisnika
 • Tisak izjava za pravne i fizičke osobe (1. i 2. slanje)
 • Izrada naljepnica za posude
 • Velike mogućnosti podešavanja tiska računa i naljepnica, od odabira pozicije, napomena, veličine fonta do podešavanja loga firme

Izrada SEPA datoteke za izravno terećenje

 • Kreiranje SEPA datoteke za odabrani mjesec/godinu
 • Mogućnost kreiranja datoteke za opoziv već poslane datoteke
 • Pregled odbijenih stavaka
 • Vrlo brzo kreiranje SEPA datoteke

Tisak opomena

 • Jednostavno podešavanje izgleda tiskane opomene
 • Kreiranje opomena po raznim uvjetima za fizičke i pravne osobe

Otpis računa

 • Mogućnost otpisa računa kupaca po raznim kriterijima
 • Prije otpisa moguće je pregledati račune koji su označeni za otpis

Obračun za pravne osobe (poduzeća i obrti)

 • Obračun se obavlja po raznim kriterijima, za jednog poslovnog partnera ili više njih. Računi se automatski zavode u saldakontima kupaca.
 • Mogućnost poništavanja obračuna (kreirani računi se brišu)
 • Mogućnost storniranja obračuna (kreirani računi se storniraju)
 • Pregled kreiranih računa iz tekućeg obračuna
 • Pregled uplata koje su vezane uz račune koji su kreirani odabranim obračunom
 • Tisak računa kreiranih obračunom. Mogućnost podešavanja izgleda računa.
 • Mogućnost unosa raznih obavijesti koje se onda tiskaju uz račune
 • Filtriranje i pretraživanje podataka o obračunima po raznim kriterijima

Obračun za fizičke osobe

 • Obračun se obavlja po raznim kriterijima, za jednog korisnika ili više njih. Računi se automatski zavode u saldakontima kupaca.
 • Računi se kreiraju za jedan ili više mjeseci
 • Visoke performanse, kreiranje nekoliko tisuća računa u par sekundi
 • Mogućnost poništavanja obračuna (kreirani računi se brišu)
 • Mogućnost storniranja obračuna (kreirani računi se storniraju)
 • Pregled kreiranih računa, pregled vezanih uplata uz račune
 • Tisak računa po raznim kriterijima. Mogućnost podešavanja izgleda računa.
 • Mogućnost unosa raznih obavijesti koje se onda tiskaju uz račune
 • Mogućnost izvoza kreiranih računa u XML datoteku za naknadni tisak
 • Filtriranje i pretraživanje podataka o obračunima po raznim kriterijima

Evidencija sudskih presuda

 • Unos sudskih presuda
 • Izrada i tisak računa vezanih uz sudske presude
 • Filtriranje i pretraživanje podataka o sudskihm presudama po raznim kriterijima
 • Mogućnost dodjeljivanja fotografija i raznih dokumenata (PDF, Excel, Word) u mapu vezanu uz pripadajuću sudsku presudu

Evidencija odvoza glomaznog otpada

 • Unos svih potrebnih podataka vezanih uz pojedinačni zahtjev za odvoz glomaznog otpada (datum narudžbe, željeni datum izvršenja, kontakt podaci)
 • Mogućnost storniranja zahtjeva
 • Zahtjevi mogu biti u 3 statusa: Tiskano, Izvršeno, Stornirano
 • Pregled broja zahtjeva za odvoz za svakog poslovnog partnera
 • Tisak zahtjeva i mogućnost korisničkog podešavanja obrasca za tisak zahtjeva
 • Filtriranje i pretraživanje podataka o zahtjevima po raznim kriterijima