Modul Kadrovska evidencija

Program za kadrovsku evidenciju Vam omogućava administriranje osnovnih podataka o zaposlenicima, vođenje evidencije odsustava, kronološko praćenje svih promjena, vođenje evidencije o radnom vremenu i još mnogo toga.

p>Program za kadrovsku evidenciju je namijenjen upravljanju ljudskim resursima poduzeća te omogućava na efikasan način evidentiranje svih potrebnih podataka u o djelatnicima, prijavu i odjavu djelatnika, izdavanje raznih rešenja, samostalno kreiranje obrazaca i potrebnih izvještaja uz prethodno definirane filtere i uvjete. Modul Kadrovska evidencija se može koristiti kao odvojena cjelina, ali u paketu sa modulom Obračun plaća pruža visok stupanj automatizacije jer su podaci iz Kadrovske evidencije direktno dostupni u Obračunu plaća i ostalim modulima poslovnog sustava cPIS.

Upotreba modula Kadrovska evidencija Vam omogućava

 • Uspostavu jedinstvenog sustava praćenja izmjena podataka o djelatnicima i vanjskim suradnicima. Svaka promjena zapisa po djelatniku se arhivira tako da se u bilo kojem trenutku mogu uspoređivati tekući i prethodni podaci za pojedinog djelatnika.
 • Sustav izvještavanja u kojem osim ugrađenih standardnih izvještaja možete samostalno izraditi i vlastite korisničke izvještaje.
 • Prijenos unesenih podataka u radne sate čime se znatno ubrzava i olakšava obračun plaće.
 • Izradu vlastitih obrazaca/predložaka sa svim potrebnim podacima o djelatniku.
 • Posudbe djelatnika drugim organizacijskim jedinicama.
 • Obračun godišnjeg odmora je automatiziran kao i ispis rješenja o korištenju godišnjeg odmora te praćenje planiranja i korištenja godišnjeg odmora. Dani godišnjeg odmora se dodjeljuju djelatnicima po prije definiranim parametrima – broj dana može ovisiti o radnom mjestu, godinama staža, stručnoj spremi ili po drugim posebnim uvjetima. Također se prati iskorištenost godišnjeg odmora tekuće i prethodne godine.
 • Digitalnu arhivu za svakog djelatnika tj. mogućnost spremanja raznih skeniranih obrazaca i potvrda.
 • Prijenos potrebnih podataka u modul Obračun plaće.
 • Definiranjem rasporeda, smjena i vrsta primanja stječu se preduvjeti za brži unos prisutnost.
 • Vođenje evidencije o radnom vremenu: unos, analiza i upravljanje radnim vremenom zaposlenika. Omogućen je također i unos bolovanja, godišnjih odmora i slobodnih dana zaposlenika.
 • Evidencija uzdržavanih članova je podloga raznim izvještajima.
 • Zaključak evidencije rada.

Veza Kadrovske evidencije sa modulom Obračun plaće

Modul Kadrovska evidencija je usko povezan sa modulom za obračun plaća. Automatski se prenose sati iz evidencije radnog vremena u obračun plaće, čime se znatno olakšava i ubrzava sam obračun plaće. Ovisno o danima prisutnosti, mogu se prenositi i podaci za izračun putnog troška.

Tehničke karakteristike cPIS programa za kadrovsku evidenciju

 • Neograničen broj djelatnika, organizacijskih jedinica, arhiviranih podataka o djelatnicima.
 • Neograničen broj operatera i računala u mreži.
 • Svi izvještaji i obrasci se mogu, osim tiska, spremiti u PDF ili Excel formatu, te poslati e-mailom.
 • Program je prilagodljiv i redovito se nadopunjava novim zakonskim promjenama i stalnim poboljšanjima na zahtjev korisnika.
 • Za sigurnost podataka se brine Microsoft SQL Server 2016 baza sposobna bez problema obraditi i više desetaka tisuća transakcija dnevno.
 • Mogućnost prilagodbe izvještaja, izrade obrazaca te izrade potrebnih izvještaja po narudžbi.

CJENIK

Start Paket
165 .76 Kn mjesečno
 • ✔  do 10 radnika
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✖  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
PRO PAKET
497 .28 Kn mjesečno
 • ✔  do 50 radnika
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
NEO PAKET
1,326 .08 Kn mjesečno
 • ✔  neograničen broj radnika
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✔  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika