Modul Kadrovska evidencija

Program za kadrovsku evidenciju Vam omogućava administriranje osnovnih podataka o zaposlenicima, vođenje evidencije odsustava, kronološko praćenje svih promjena, vođenje evidencije o radnom vremenu i još mnogo toga.

Program za kadrovsku evidenciju je namijenjen upravljanju ljudskim resursima poduzeća te omogućava na efikasan način evidentiranje svih potrebnih podataka u o djelatnicima, prijavu i odjavu djelatnika, izdavanje raznih rešenja, samostalno kreiranje obrazaca i potrebnih izvještaja uz prethodno definirane filtere i uvjete. Modul Kadrovska evidencija se može koristiti kao odvojena cjelina, ali u paketu sa modulom Obračun plaća pruža visok stupanj automatizacije jer su podaci iz Kadrovske evidencije direktno dostupni u Obračunu plaća i ostalim modulima poslovnog sustava cPIS.

Upotreba modula Kadrovska evidencija Vam omogućava

 • Uspostavu jedinstvenog sustava praćenja izmjena podataka o djelatnicima i vanjskim suradnicima. Svaka promjena zapisa po djelatniku se arhivira tako da se u bilo kojem trenutku mogu uspoređivati tekući i prethodni podaci za pojedinog djelatnika. Centralizirana baza podataka sadrži sve ključne informacije o zaposlenicima, uključujući osobne podatke, kvalifikacije, radno iskustvo i druge relevantne informacije.
 • Sustav izvještavanja u kojem osim ugrađenih standardnih izvještaja možete samostalno izraditi i vlastite korisničke izvještaje.
 • Prijenos unesenih podataka u radne sate čime se znatno ubrzava i olakšava obračun plaće.
 • Izradu vlastitih obrazaca/predložaka sa svim potrebnim podacima o djelatniku.
 • Posudbe djelatnika drugim organizacijskim jedinicama: U okviru modula "Kadrovska evidencija" u ERP sustavu, značajna funkcionalnost je mogućnost praćenja i upravljanja posudbama djelatnika drugim organizacijskim jedinicama unutar iste organizacije. Ova značajka omogućuje fleksibilnost u upravljanju radnom snagom, pružajući organizaciji alate za efikasno raspoređivanje resursa prema potrebama različitih timova i projekata. Ova značajka omogućuje HR odjelu da lako identificira raspoložive resurse, pregleda njihove kvalifikacije i iskustvo te ih privremeno ili trajno preusmjeri na druge pozicije ili projekte unutar organizacije.
 • Obračun godišnjeg odmora je automatiziran kao i ispis rješenja o korištenju godišnjeg odmora te praćenje planiranja i korištenja godišnjeg odmora. Dani godišnjeg odmora se dodjeljuju djelatnicima po prije definiranim parametrima – broj dana može ovisiti o radnom mjestu, godinama staža, stručnoj spremi ili po drugim posebnim uvjetima. Također se prati iskorištenost godišnjeg odmora tekuće i prethodne godine.
 • Digitalnu arhivu za svakog djelatnika tj. mogućnost spremanja raznih skeniranih obrazaca i potvrda.
 • Prijenos potrebnih podataka u modul Obračun plaće.
 • Modul Kadrovske evidencije omogućava jednostavno generiranje različitih izvještaja i analiza koji pružajuju uvid u ključne pokazatelje performansi (KPIs), troškove, produktivnost i druge relevantne metrike.
 • Definiranjem rasporeda, smjena i vrsta primanja stječu se preduvjeti za brži unos prisutnost.
 • Vođenje evidencije o radnom vremenu: unos, analiza i upravljanje radnim vremenom zaposlenika. Omogućen je također i unos bolovanja, godišnjih odmora i slobodnih dana zaposlenika.
 • Evidencija uzdržavanih članova je podloga raznim izvještajima.
 • Zaključak evidencije rada.

Veza Kadrovske evidencije sa modulom Obračun plaće

Prijenos potrebnih podataka iz modula "Kadrovska evidencija" u modul "Obračun plaće" unutar ERP sustava ključan je korak u automatizaciji i optimizaciji procesa obračuna plaća. Ova integracija omogućuje glatku i učinkovitu komunikaciju između dva modula, eliminirajući potrebu za ručnim unosom podataka, smanjujući pogreške i osiguravajući točnost i točnost obračuna plaća.

Evo kako se odvija prijenos podataka iz modula "Kadrovska evidencija" u modul "Obračun plaće" unutar ERP sustava:

 • Prikupljanje podataka: Modul "Kadrovska evidencija" automatski prikuplja i ažurira sve relevantne podatke o zaposlenicima, uključujući osnovne podatke, radno vrijeme, prisutnost, prekovremene sate, dopuste, beneficije, porezne informacije i druge relevantne informacije.
 • Sinhronizacija podataka: Podaci se automatski sinhroniziraju i prenose u modul "Obračun plaće", gdje se koriste za izračunavanje bruto i neto plaća, poreza, doprinosa, dodataka, odbitaka i drugih elementa obračuna plaće.
 • Izračunavanje plaća: Na temelju prikupljenih i prenesenih podataka, modul "Obračun plaće" automatski izračunava plaće za svakog zaposlenika, uzimajući u obzir sve relevantne parametre i zakonske propise.
 • Verifikacija i revizija: HR i financijski timovi imaju mogućnost pregleda, verifikacije i revizije izračunatih plaća prije njihove finalne obrade i isplate.
 • Generiranje izvještaja: Nakon obrade plaća, modul "Obračun plaće" generira različite izvještaje, kao što su obračuni plaća, porezne prijave, izvještaji o doprinosima i druge financijske dokumente.
 • Arhiviranje podataka: Svi podaci o obračunu plaća se arhiviraju i pohranjuju u sigurnom i pristupačnom formatu za buduće reference, revizije i izvještavanje.

Integracija između modula "Kadrovska evidencija" i "Obračun plaće" omogućuje organizacijama da uštede vrijeme, smanje administrativne troškove, poboljšaju točnost obračuna plaća i osiguraju usklađenost s zakonskim i regulatornim zahtjevima. Ova automatizacija također omogućuje HR i financijskim timovima da se fokusiraju na strateško planiranje, analizu i optimizaciju ljudskih resursa i financijskih procesa unutar organizacije.

Tehničke karakteristike cPIS programa za kadrovsku evidenciju

 • Neograničen broj djelatnika, organizacijskih jedinica, arhiviranih podataka o djelatnicima.
 • Neograničen broj operatera i računala u mreži.
 • Svi izvještaji i obrasci se mogu, osim tiska, spremiti u PDF ili Excel formatu, te poslati e-mailom.
 • Program je prilagodljiv i redovito se nadopunjava novim zakonskim promjenama i stalnim poboljšanjima na zahtjev korisnika.
 • Za sigurnost podataka se brine Microsoft SQL Server 2016 baza sposobna bez problema obraditi i više desetaka tisuća transakcija dnevno.
 • Mogućnost prilagodbe izvještaja, izrade obrazaca te izrade potrebnih izvještaja po narudžbi.

CJENIK

Start Paket
165 .76 Kn mjesečno
 • ✔  do 10 radnika
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✖  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
PRO PAKET
497 .28 Kn mjesečno
 • ✔  do 50 radnika
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✖  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika
NEO PAKET
1,326 .08 Kn mjesečno
 • ✔  neograničen broj radnika
 • ✔  besplatne nove verzije programa
 • ✔  besplatno održavanje aplikacije i korisnička podrška
 • ✔  mogućnost izrade vlastitih korisničkih izvještaja
 • ✔  besplatna početna dorada aplikacije po mjeri korisnika