Modul Fiskalizacija

Fiskalizacija je procedura kojom gotovinski računi dobivaju jedinstvenu oznaku (JIR) čime oni ulaze u evidenciju Porezne uprave. Modul Fiskalizacija može raditi samo u vezi sa ostalim modulima (Maloprodaja i Kasa). U ovom modulu se nalazi popis nefiskaliziranih računa koji se naknadno mogu fiskalizirati.

Prije fiskalizacije prvog računa potrebno je

  • Učitati Vaš certifikat
  • Odabrati dokumente za fiskalizaciju
  • Definirati parametre fiskalizacije