Modul Fis za poljoprivredne ljekarne

FIS modul integriran u modul Maloprodaja povezuje Tetradin cPIS sustav za poljoprivredne ljekarne sa fitosanitarnim sustavom Ministarstava poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede nadogradilo je svoj Fitosanitarni sustav te je uvedena obaveza povezivanja poljoprivrednih ljekarni koje prodaju pesticide sa novim sustavom.

Fitosanitarni sustav je skup pravila, postupaka i mjera koje se primjenjuju kako bi se zaštitile biljke od štetnih organizama, bolesti, štetnika i bolesti koji mogu ugroziti poljoprivredne usjeve, šumarstvo, vrtne biljke i druge biljne vrste. Cilj fitosanitarnog sustava je održavanje zdravlja biljaka, sprječavanje širenja štetnih organizama te osiguravanje sigurnosti hrane i biljnog materijala. Digitalizacija tog segmenta poljoprivrede podrazumijeva izradu veze s poslovno informacijskim sustavom, kako bi se u realnom vremenu provjerila mogućnost prodaje sredstava za zaštitu bilja.

FIS modul kao integralni dio modula Maloprodaja Vam omogićava jednostavnu komunikaciju između cPIS sustava i fitosanitarnog sustava Ministarstva poljoprivrede te time osigurava brz i učinkovit način izdavanja računa korisnicima sredstava za zaštitu bilja. Račune mogu izdavati isključivo oni subjekti koji su uvedeni u registar na platformi Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Povezivanje artikala s FIS katalogom Ministarstva poljoprivrede

Prije početka izdavanja računa potrebno je sve artikle koji imaju obavezu praćenja prometa povezati sa artiklima u Vašoj bazi. Tako označeni artikli se kontroliraju prije izdavanja računa i to isključivo skeniranjem barkoda s iskaznice kojom kupac potvrđuje svoj identitet.

Izdavanje računa i komunikacija sa FIS sustavom Ministarstva poljoprivrede

Postoje 3 razine ovlaštenja za kupovinu Sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama:

  • Amater – namijenjeno je svim korisnicima bez potrebe dokazivanja prava na kupnju.
  • Profesionalni korisnik
  • Profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu

Prije zaključivanja računa u kojem imate sredstva koja podliježu provjeri Ministarstva poljoprivrede, potrebno je otvoriti formu za skeniranje iskaznice i očitati QR barkod kupca. U slučaju da pokušate prodati sredstvo koja ne odgovara razini ovlaštenja, aplikacija će spriječiti dodavanje takve stavke !

Naknadno slanje računa FIS sustavu ministarstva

Ako iz bilo kojeg razloga (problem na serveru Ministarstva, slaba internet veza) ne uspije komunikacija i slanje računa FIS sustavu, moguće je naknadno slanje svih neposlanih računa.